ข้อตกลงการใช้งาน

หากคุณเข้ามาใช้งานในเว็บไซต์นี้ คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามและผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานต่อไปนี้ ซึ่งรวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว และแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยของข้อมูลของเราที่จะควบคุมความสัมพันธ์ของเรากับคุณในเว็บไซต์นี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดในการให้บริการโปรดอย่าใช้งานเว็บไซต์ของเรา

เนื้อหาของหน้าเว็บไซต์นี้ใช้สำหรับข้อมูลทั่วไปของคุณและใช้งานเพียงเท่านั้น มันอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เราหรือบุคคลที่สามไม่รับประกันหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความถูกต้องตรงเวลาประสิทธิภาพความสมบูรณ์หรือความเหมาะสมของข้อมูลและวัสดุที่พบหรือส่ิงต่างๆที่นำเสนอในเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ คุณรับทราบดีว่าข้อมูลและวัสดุดังกล่าวอาจมีความไม่ถูกต้องหรือข้อผิดพลาดและเราจะยกเว้นความรับผิดชอบต่อความไม่ถูกต้องหรือข้อผิดพลาดดังกล่าวอย่างชัดแจ้งตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต การใช้ข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ ของคุณในเว็บไซต์นี้ถือเป็นความเสี่ยงของคุณเองซึ่งเราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น จะเป็นความรับผิดชอบของคุณเองเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์,บริการหรือข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ผ่านเว็บไซต์นี้ตรงตามข้อกำหนดเฉพาะของคุณ
เนื้อหาในเว็บไซต์นี้เป็นกรรมสิทธิ์ของเรา เนื้อหานี้รวมถึง การออกแบบ,การวางเลย์เอาท์,การสร้างสรรค์ภาพและงานกราฟิกแต่ไม่จำกัดแค่เพียงเฉพาะแค่นี้ ห้ามทำซ้ำนอกเหนือจากประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ เครื่องหมายการค้าทั้งหมดที่ผลิตซ้ำในเว็บไซต์นี้ซึ่งไม่ได้เป็นทรัพย์สินหรือได้รับใบอนุญาตจากผู้ประกอบการ ก็จะถือว่าได้รับการยอมรับการเผยแพร่บนเว็บไซต์

การใช้เว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจก่อให้เกิดการเรียกร้องค่าเสียหายและ / หรือเป็นความผิดทางอาญา
เราปรับปรุงข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นระยะเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในแนวทางปฏิบัติของเรา เมื่อเราแก้ไขข้อกำหนดและนโยบายของเราเราจะแก้ไขวันที่“ ปรับปรุงล่าสุด” ที่ด้านบนของเว็บไซต์นี้ ข้อกำหนดการใช้งานที่แก้ไขแล้วและนโยบายความเป็นส่วนตัวจะมีผลทันทีเมื่อโพสต์ การที่คุณยังคงใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปหลังจากการโพสต์ถือว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงของการใช้งานของเรา

Scroll to Top

เราใช้คุกกี้ในการพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อการให้บริการที่ดีที่สุดสำหรับคุณ หากคุณต้องการดำเนินการต่อ เราจะถือว่าคุณยอมรับนโยบายการเรียกใช้คุกกี้ของเรา อ่านรายละเอียดที่นี่